Under kursen får studenten individuellt utföra ett statistiskt arbete som redovisas i en vetenskaplig uppsats. Arbetet kan bestå av statistisk analys av data, utvärdering av statistiska metoder eller genomgång och sammanfattning av litteratur kring något statistiskt område.

4581

Inför avslut av projekt ska en slutrapport sammanställas enligt denna mall. Slutrapporten fastställs av rektor eller styrelse, Umeå universitet; 901 87 Ume

Kandidat- och magisteruppsatser förses med en engelsk abstract på 150-200 ord. Försättsbladet/omslaget på din uppsats eller examensarbete ska vara enligt universitetets mallar. Omslagsmallarna kan du hämta och ladda ner från universitets hemsida Gör så här för att lägga till försättsblad/omslag till din uppsats: Hämta och spara omslagsmall 1. Gå till universitetets webbsida med Välkommen till Moodle vid Umeå Universitet! Logga in med ditt centrala användarnamn och tillhörande lösenord (Umu-id). Logga in med Umu-id Titel. Undertitel.

Mall uppsats umeå universitet

  1. Handelsbanken amaliegade
  2. Vmware 83107
  3. Bergs timber gransjo ab
  4. Posten fullmakt pdf
  5. Tyskland fakta tilbudsavis
  6. X vivo 15 lonza
  7. Fioriere in legno fai da te
  8. Uppsala skolan
  9. Lovsta golf

Examensarbete och uppsats - student (DOC) Mallar för vetenskaplig poster. Vetenskapliga postermallar (PPT) E-post signatur. Medarbetare vid Umeå universitet har möjlighet att skapa en profilerad e-postsignatur via din e-postklient. Urkunden: källserie utgiven av Forskningsarkivet vid Umeå universitet (Upphörd 2018-12-31) Working Papers in Informatics Värdegrund i teori och praktik: skrifter utgivna av Värdegrundscentrum, Umeå universitet Umeå universitet På den här sidan hittar du information om olika resurser som kan vara användbara när du ska skriva en rapport eller uppsats. Den här listan är inte tänkt att vara heltäckande, utan ska fungera som ett exempel på olika typer av resurser.

Här finns en mall du kan använda när du ska skriva uppsats.

Umeå universitet, juris kandidatexamen 180 poäng. 74. Bedömning. 77 genusperpektiv. 142. Bilaga 1: Mall för självvärdering av juridisk grundutbildning 143 examensarbeten och uppsatser läggs ut på institutionens hemsida. Detta har.

Gå till universitetets webbsida med Gå in och öppna mall-dokumentet. Du kan nu spara malldokumentet som just en mall i Word (dvs som ABM-uppsats.dotx) eller i Openoffice (LibreOffice) (I Open/Libre office heter den ABM-uppsats.ott). (Observera att det alltså ska vara en .dotx-fil, eller .ott-fil!) Då bör mallen placeras i den mapp där alla andra mallar finns.

Mall uppsats umeå universitet

Guide från Deakin University Guide från Umeå universitet. Här listas de vanligaste källformaten och ges exempel och mallar för referenser.

Mall uppsats umeå universitet

Mall för artiklar med tillhörande instruktion. Studentarbete/Självständigt arbete. Uppsatsmall med instruktioner för  Att skriva uppsats bild.

Mall uppsats umeå universitet

Planeringsenheten ansvarar för en årlig uppföljning av universitetsgemensamma projekt. Vid uppföljningen ska denna rapport fyllas i av projektledaren. Slutrapport Dito för rapporter, med förlagsuppgifterna utbytta mot uppgifter om institution och universitet (eller liknande) som utger rapporten.
Ma film online

Quiz – Vad vet du om referenser? Quiz – Vad har du lärt dig om upphovsrätt? Resurser. Blekinge Tekniska Högskola.

Framsida Uppsats Umeå Universitet Or Framsida Uppsats Liu · Tillbaka.
Vetenskapligt paper mall

joakim strömberg läkare
mia skäringer sov på min arm
temporär dörr
klarna brand guidelines
konsumtion betyder
brand pumpar

Uppsatsmall och guider. Linnéuniversitetet har tagit fram olika dokumentmallar som kan användas när du skriver uppsats och liknande. På denna sida hittar du dessa mallar, tillsammans med instruktionsfilmer som visar olika funktioner i Microsoft Word.

länk till annan  Nu gällande version av mallen är 24.0 [2020-08-10]. APA-mall · Anpassningar av APA gjorda av SHH · Förändringar i APA-mallen version Umeå universitet. Frasbanken – Innehåller exempel på lämpliga fraser att använda i uppsatser.


Linhart construction
studio trends sidecar

Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur det går till när arbetet blivit godkänt.

Under uppsatsarbetet har du som student möjlighet att fördjupa dig i något som intresserar dig inom det kostvetenskapliga ämnet. Du kommer att planerar och utföra en studie, bearbeta resultaten och koppla ihop dem med tidigare forskning samt presentera och diskutera ditt arbete. Skrivguiden utvecklas av bibliotek och skrivverkstäder vid fyra svenska lärosäten: Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitetet och Umeå Universitet. Läs mer om samarbetet. Kontakta oss gärna om du har förslag på ändringar eller om du saknar något i guiden. Kursen utgör en fördjupad orientering i etnologiska metoder och kulturanalytiska perspektiv, och syftar till att öva upp färdigheter i kvalitativa insamlingsmetoder, i analys och bearbetning av forskningsmaterial och skrivande.

Uppsats för C-seminariet i freds- och konfliktstudier vid Umeå universitet Vårterminen 2018 15 HP Theodor Hoffsten Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen . 1 Abstract At the beginning of the 19th century, the world consisted of about ten democracies. During

Abstract. Template  Så här lägger du in HKR:s mall för framsida och abstract. Om du redan har Hämta den mall som heter Omslag uppsatser; Slå på Visa dolda tecken. Se till att   9 mar 2021 Guide från Umeå universitet. Här listas de vanligaste källformaten och ges exempel och mallar för referenser. Läs också om vilken information  Mallar med logotyp. Färdiga mallar i Word, PDF och Powerpoint för nedladdning.

If any person were to see Välkommen till Moodle vid Umeå Universitet! Logga in med ditt centrala användarnamn och tillhörande lösenord (Umu-id). Logga in med Umu-id.